Atatürk Eğitim FakültesiPedagojik Formasyon Birimi

Pedagojik Formasyon Birimi

Öğretmenlik Uygulaması/Staj Dersi

Öğretmenlik Uygulaması 2 ders saati teorik, 6 ders saati ise uygulama olmak üzere haftalık 8 saatlik bir derstir. Dersin teorik kısmı fakültemizde, uygulama (staj) kısmı ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda mesai saatleri içerisinde yapılmaktadır. Her hafta 6 ders saati olmak üzere, öğrenciler bir yarıyılı boyunca toplam 14 hafta ilgili uygulama okulunda staj yapmaktadır. 6 ders saati aynı günde tamamlanabileceği gibi haftanın farklı günlerinde de tamamlanabilir. Uygulama okulunda hangi günler staj yapılacağı, ilgili okulun idarecisi veya uygulama öğretmeni tarafından belirlenmektedir.

Öğrencilerin staj yapacakları uygulama okulları Pedagojik Formasyon Birimi Uygulama Koordinatörü ve İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü Uygulama Koordinatörü işbirliğinde belirlenmekte ve ilgili dönemin başında öğrencilere duyurulmaktadır. Bu dersi alacak öğrencilerin bireysel olarak uygulama okulu seçmesi mümkün değildir. Uygulama okulları ağırlıklı olarak Kadıköy ve çevresindeki ilçelerde yer almaktadır. Ancak ilgili alanlara uygun Anadolu yakasında yeterli sayıda okul olmaması durumda, Avrupa yakasındaki bazı ilçelerden de uygulama okulu belirlenebilmektedir.

Bu sayfa Pedagojik Formasyon Birimi tarafından en son 07.10.2017 22:22:02 tarihinde güncellenmiştir.